Polityka prywatności

Administrator danych

Operatorem Serwisu www.knurswiny.pl oraz administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Pupiń, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Możesz się z nami kontaktować za pomocą maila: pawel.pupin@gmail.com.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954).

Pozyskiwanie informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu dotyczącym zapytania do Administratora;
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookie (tzw. “ciasteczka”).

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia takich jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa.

Przetwarzanie danych

W ramach procesu przesyłania danych poprzez formularze dotyczące: przesyłania zapytania do Administratora Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w odpowiednich klauzulach zgód oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale wymagane do:

 • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Cele przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji złożonego przez użytkownika zapytania. Dane osobowe przetwarzane w innych celach każdorazowo wymagają udzielenia zgody poprzez aktywne działanie Użytkownika po uprzednim poinformowaniu o celu, czasie i zakresie przetwarzania. Wypełniając prawnie usprawiedliwiony cel, w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, przy poszanowaniu Państwa praw i wolności, Administrator może przetwarzać dane w zakresie wskazanym w formularzu podczas składania zapytania:

 • przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego – do czasu jej zakończenia;
 • przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkownika plików cookie – w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie przeglądającego zawartość Serwisu. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika wynikających z zawartych umów, utrzymywania bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń wobec Użytkownika.

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:

 • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego (zakres danych: e-mail oraz inne podane dobrowolnie przez Użytkownika dane występujące w wiadomości do Administratora) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego (zakres danych jest uzależniony od dobrowolnie podanych informacji przez Użytkownika oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 • używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (zakres danych, które dobrowolnie udostępnił Użytkownik) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych, które dobrowolnie udostępnił Użytkownik) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Prawa

Każdy Użytkownik może żądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: knurswiny@gmail.com

Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy.

Administrator zapewnia, że dane Użytkownika przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia lub w innych celach na podstawie indywidualnie udzielonych zgód.

Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Polityka plików cookies:

Pliki cookies i ich wykorzystywanie na serwisie knurswiny.pl

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron.

Nasz serwis wykorzystuje podstawowe pliki cookies mające na celu spersonalizowanie oraz ułatwienie korzystania z witryny jej użytkownikom, np. zapisując informacje na temat sesji, logowania użytkownika, ustawionych przez niego preferencji czy języka strony.

Na naszym serwisie korzystamy także z ciasteczek instalowanych przez Google Analytics, które umożliwiają nam lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników. Korzystamy z zestawu plików cookie (takich jak ,,utma” czy ,,utmz”), które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

Wszystkie pliki cookies na naszym serwisie są wykorzystywane za zgodą użytkownika.

Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki z jakiej korzysta przeglądając nasz serwis. W ten sam sposób może tej zgody odmówić. Ustawienia te mogą być w każdej chwili zmienione blokując używanie plików cookies oraz usunięcie wcześniej już zainstalowanych plików. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania.

Jak wyłączyć zapisywanie plików cookies? Pliki cookies są zazwyczaj domyślnie zapisywane na urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, blokując automatyczne zapisywanie ciasteczek. W tym celu skorzystaj z panelu pomocy przeglądarki, której używasz, np.:

 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari

Pamiętaj, że niektóre rodzaje plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych. Wyłączenie ciasteczek może spowodować, że niektóre funkcje strony przestaną działać.

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies na stronie www.knurswiny.pl? Celem wykorzystywania plików cookies jest:

 • wyświetlenie strony dostosowanej do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika,
 • zwiększenie użyteczności strony dla wygody jego Użytkownika,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa korzystania ze strony,
 • przechowywanie danych sesyjnych, pozyskiwanie informacji o zachowaniu Użytkownika na stronie, prowadzenie analiz i statystyk,

Jakiego rodzaju pliki wykorzystujemy na stronie? Stosujemy pliki cookies:

 • sesyjne, które są plikami tymczasowymi i pozostają na urządzeniu Użytkownika tylko do chwili wylogowania się ze strony/wyłączenia przeglądarki;
 • stałe, które przechowywane są przez dłuższy, określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika;
 • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony;
 • służące do zapewnienia bezpieczeństwa serwisu;
 • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień;